llwytho
helo testun dymi
concpt-img

Yr offer AI gorau ar gyfer cynhyrchu delweddau a graffeg AM DDIM. Pan fyddwn yn siarad am ddeallusrwydd artiffisial, offer AI ar gyfer cynhyrchu delweddau a graffeg yw un o'r pethau pwysicaf. Mae deallusrwydd artiffisial yn cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd i gynhyrchu delweddau a graffeg mewn llawer o wahanol feysydd. O gemau a ffilmiau i hysbysebu a dylunio. Mae hyn oherwydd y gall deallusrwydd artiffisial fod yn effeithiol iawn wrth gynhyrchu delweddau a graffeg newydd.

Lluniau.Ai
Lluniau.Ai - generadur delwedd deallusrwydd artiffisial

Heddiw mae yna lawer offer AI, y gellir eu defnyddio i gynhyrchu delweddau a graffeg newydd. Mae rhai o'r offer hyn yn ffynhonnell agored, sy'n golygu y gall unrhyw un eu defnyddio.

Diffiniadau celf gynhyrchiol yn darllen: cyfryngau a grëwyd gan ddefnyddio system ymreolaethol (yn gweithredu'n annibynnol). Fodd bynnag, nid oes rhaid i ddeallusrwydd artiffisial fod y tu ôl iddo o reidrwydd. Eisoes ar ddechrau ail hanner y ganrif ddiwethaf, dechreuwyd creu gweithiau a gynhyrchwyd yn algorithmig. Yn y cyd-destun hwn, mae'n werth sôn, er enghraifft, gwaith Molnar iawn. Cynhyrchwyd ei gweithiau yn seiliedig ar setiau o reolau wedi'u rhaglennu. Mae hefyd yn gweithio ar yr un egwyddor Graffeg crwban.

Cynhyrchu delwedd AI

AI: Sut i Gynhyrchu Delweddau a Graffeg AM DDIM

Rydych chi'n gwybod y teimlad hwnnw o orfod dod o hyd i ddelweddau neu graffeg wych ar gyfer eich erthygl we? Gall fod yn anodd ac yn cymryd llawer o amser. Yn ffodus, y dyddiau hyn gallwn ddibynnu ar AI i gynhyrchu'r delweddau a'r graffeg hyn ar gyfer ein hanghenion. Yn yr erthygl hon, byddwch yn darganfod sut y gallwch ddefnyddio'r offer AI gorau i gynhyrchu delweddau a graffeg yn hawdd ac yn effeithlon!

Mae'r offer AI gorau yn caniatáu ichi gynhyrchu delweddau a graffeg wych yn hawdd heb orfod buddsoddi oriau i'w creu. Nid yn unig y gallwch arbed amser, ond gallwch hefyd gael effeithiau cŵl na fyddech yn gallu eu cyflawni fel arall. Mae technoleg AI yn dod yn rhan gyffredin o wefannau modern yn raddol, a gallwch chi gyflawni effeithiau gweledol anhygoel gyda dim ond gwthio botwm. O ran cynhyrchu delweddau a graffeg, mae yna amrywiol offer AI, generaduron AI a rhaglenni AI.

Yr hyn y gellir ei gynhyrchu gydag AI

Yn ogystal â delweddau statig, gellir cynhyrchu testunau (GPT-3), modelau 3D (DreamFusion), fideos (Make-a-Video), cerddoriaeth (Soundraw, Jukebox) hefyd (neu bydd yn bosibl yn fuan).

Bydd yr holl gyfryngau hyn a gynhyrchir yn cael eu cuddio mewn blwch o'r enw cyfryngau synthetig.

Defnyddio generadur AI i greu logo

Gall defnyddwyr ddewis o blith cannoedd o opsiynau a gynigir gan y templedi neu'r golygydd. Yna mae'r Rhaglen AI yn dehongli'r patrymau golau a siâp ac yn dylunio'r logo. Yna caiff y canlyniadau eu barnu gan y defnyddiwr sy'n dewis yr opsiwn gorau.

Mae eisoes yn bosibl creu logo gan ddefnyddio deallusrwydd artiffisial AI. Mae yna offer a all greu delweddau neu graffeg yn awtomatig fel y nodir. Mae'n ddewis da i bobl nad oes ganddyn nhw amser neu synnwyr gwael o graffeg. Gall AI hefyd ofalu am frandio i chi trwy greu logoteip neu symbol yr hoffech chi yn eich logo.

Pan ddefnyddir deallusrwydd artiffisial i greu logo, gall arbed llawer o amser ac arian. Dylai logo adlewyrchu delwedd y brand, felly mae'n bwysig ei fod wedi'i ddylunio'n dda. Gall deallusrwydd artiffisial helpu i benderfynu pa liwiau, siâp, ffont neu arddull i'w defnyddio i wneud y logo mor ddeniadol â phosibl. Gall offer gwneuthurwr logo gyfuno priodoleddau i ddyluniadau unigol fel y gallwch ddewis y logo gorau posibl ar gyfer eich brand.

5 Offeryn Cynhyrchu Delwedd AI Gorau

  1. Wonder - Rhaglen Wonder yn plesio pawb sydd am addasu'r ddelwedd ganlyniadol ychydig yn fwy i'w hanghenion. Offeryn yw hwn lle gallwch ddewis yr arddull y bydd y delweddau'n cael eu cynhyrchu ynddo. Wrth gwrs, mae yna hefyd y posibilrwydd y byddwch chi'n synnu a bydd Wonder yn sefydlu popeth ei hun.
  2. Dal-E - Mae'n debyg mai'r offeryn mwyaf enwog ers dechrau gwallgofrwydd AI Dal-E. Mae wedi'i enwi ar ôl yr anfarwol Salvador Dalí yn ogystal â'r robot Pixar annwyl WALL-E. Tan yn ddiweddar, dim ond i rai dethol yr oedd ar gael mewn profion beta, ond nawr mae ar gael i bawb.
  3. Dream Studio Lite - Mae hefyd yn ddewis gwe poblogaidd Dream Studio Lite. Mae ar gael ar borwyr PC a symudol ac nid oes angen unrhyw gamau arbennig fel ei ddefnyddio ochr yn ochr â Discord. Dyma'r gefnogaeth ffôn clyfar sy'n gwneud i lawer o ddefnyddwyr gyrraedd am yr offeryn.
  4. creon - Dal-E mini. Dyna beth oedd offer yn cael eu galw yn y dechrau creon, a geisiodd wneud yn union yr hyn a wnaeth ei gymar mwy adnabyddus. Mae Craiyon ar gael yn rhad ac am ddim ac nid oes angen i chi gofrestru yn unrhyw le hyd yn oed. Yr anfantais yw bod y rhaglen yn arddangos hysbysebion, a allai darfu ar rai defnyddwyr.
  5. Canol siwrnai - Heb amheuaeth, yr ail offeryn enwocaf yn y rhestr Canol siwrnai, sy'n gweithio ar yr un egwyddor â Dall-E. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw nodi ychydig eiriau a bydd y rhaglen yn cynhyrchu delweddau yn unol â'r meini prawf penodedig o fewn ychydig ddegau o eiliadau. Y peth diddorol yw ei fod yn gweithio'n bennaf trwy'r cais Discord, lle mae'n rhaid i chi ymweld â'r sianel "newbies".

Yr agwedd bwysicaf ar ddeallusrwydd artiffisial yw'r gallu i greu delweddau a graffeg. Gan fod bodau dynol yn fodau gweledol, gall deallusrwydd artiffisial helpu gwefannau i gyfathrebu'n well ag ymwelwyr. Gan ddefnyddio deallusrwydd artiffisial, gall datblygwyr gwefannau hefyd gynhyrchu delweddau newydd yn seiliedig ar ddelweddau sy'n bodoli eisoes. Mae'r nodwedd hon yn arbennig o ddefnyddiol ar gyfer e-fasnach sydd angen lluniau cynnyrch newydd. Mae deallusrwydd artiffisial hefyd yn helpu i bersonoli gwefannau ar gyfer pob unigolyn.

Rwy'n bendant yn argymell ichi fewngofnodi i DALL-E a chael ychydig o ddelweddau wedi'u cynhyrchu neu fynd draw i Discord Midjourney. Wedi'r cyfan, efallai y bydd gan yr union system creu delwedd hon ddyfodol mawr, felly pam ei wrthsefyll.

Ysgrifennwch Ateb neu Sylw