ხელოვნური ინტელექტი (AI)

დიდი ხანია დადასტურებული ფაქტია, რომ მკითხველს გვერდის განლაგების დათვალიერებისას ყურადღება ექცევა გვერდის წასაკითხი შინაარსით.