පැටවීම
හලෝ ව්යාජ පෙළ
concpt-img

පිටුවක පිරිසැලසුම දෙස බලන විට එහි කියවිය හැකි අන්තර්ගතයෙන් පාඨක අවධානය වෙනතකට යොමු කරන බව බොහෝ කලක සිට තහවුරු වී ඇති කරුණකි. Lorem Ipsum භාවිතා කිරීමේ කාරණය නම්, එය 'අන්තර්ගතය මෙහි, අන්තර්ගතය මෙහි' භාවිතා කිරීමට ප්‍රතිවිරුද්ධව, එය කියවිය හැකි ඉංග්‍රීසි ලෙස පෙනෙන පරිදි, අකුරු වල සාමාන්‍ය ව්‍යාප්තිය වැඩි හෝ අඩු වීමයි. බොහෝ ඩෙස්ක්ටොප් ප්‍රකාශන පැකේජ සහ වෙබ් පිටු සංස්කාරකවරුන් දැන් Lorem Ipsum ඔවුන්ගේ පෙරනිමි ආදර්ශ පාඨය ලෙස භාවිතා කරයි, සහ 'lorem ipsum' සඳහා සෙවීමේදී තවමත් ළදරු අවධියේ ඇති බොහෝ වෙබ් අඩවි අනාවරණය කර ගත හැක.

ඇත්ත වශයෙන්ම, ඔවුන් ඇදහිය නොහැකි තරම් බලවත් විය හැකිය.

10
12
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
- සොෆී බ්‍රවුන්

Lorem Ipsum හි ඡේදවල බොහෝ වෙනස්කම් තිබේ, නමුත් බහුතරයක් යම් ආකාරයක වෙනස්වීම් වලට ලක්ව ඇත, එන්නත් කරන ලද හාස්‍යය හෝ තරමක් විශ්වාස කළ නොහැකි අහඹු වචන. ඔබ Lorem Ipsum හි ඡේදයක් භාවිතා කිරීමට යන්නේ නම්, අකුරු මැද අපහසුතාවයට පත්වන කිසිවක් සඟවා නොමැති බවට ඔබට සහතික විය යුතුය.

ආකෘති නැවත පුහුණු කිරීම අවශ්ය වන්නේ කවදාද?

Lorem Ipsum හි ඡේදවල බොහෝ වෙනස්කම් තිබේ, නමුත් බහුතරයක් යම් ආකාරයක වෙනස්වීම් වලට ලක්ව ඇත, එන්නත් කරන ලද හාස්‍යය හෝ තරමක් විශ්වාස කළ නොහැකි අහඹු වචන. ඔබ Lorem Ipsum හි ඡේදයක් භාවිතා කිරීමට යන්නේ නම්, අකුරු මැද අපහසුතාවයට පත්වන කිසිවක් සඟවා නොමැති බවට ඔබට සහතික විය යුතුය.

පිළිතුරක් හෝ අදහසක් ලියන්න